top of page
< Back

קרן פרסל | אירועי יוקרה בניו יורק ולוס אנג'לס

Power in Numbers

את קרן הכרתי בניו יורק, נפגשנו לאבוקדו טוסט, והיא סמכה עליי בבנית האתר שלה. ואני מניחה שהיה לה לא פשוט, שכן היא מדויקת כל כך! כך שהתוצאה שיצאה מדברת בעד עצמה. אני רק עזרתי להציג את העבודות בצורה הפשוטה ביותר שניתן.

Programs

/WORK/%D7%A7%D7%A8%D7%9F-%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%9C-%7C-%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%99-%D7%99%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%95-%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%A7-%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%A1-%D7%90%D7%A0%D7%92'%D7%9C%D7%A1

Locations

/WORK/

Volunteers

Project Gallery

bottom of page