top of page
ליווי אישי!

צברתי מספיק ניסיון אישי ועסקי כדי להיות מסוגלת להעניק לאנשים אחרים את הכלים להקל על המסע העסקי שלהן, ולדייק את עצמן.

!THE FULL PACKAGE
תכנית ליווי אישי + מיתוג + בניית אתר + יום צילום תדמיתי!

ליווי אישי, ממוקד ומותאם בדיוק לצרכים של העסק שלך

6 פגישות של שעה בזום מדי שבוע, סך הכל 6 שעות

מתאים למעצבים, למאמנים, נותני שירות וכל בעל עסק

הפגישות יערכו בזום במועדים ובשעות שנוחים לך!

45 ימים של ליווי אישי צמוד, בין מפגש למפגש

טמפלייטים, צ'קליסטים ועזרים שיקדמו ליישם את מה שנעבוד עליו

הקלטות של כל הפגישות יהיו שלך לנצח נצחים

מפגש צ'ק אפ באורך 30 דקות בזום, כחודש וחצי אחרי סיום הליווי

מיתוג עסקי

בניית אתר תדמית בסיסי

יום צילום תדמיתי

27,777 ש"ח

תכנית ליווי אישית
6 מפגשים

ליווי אישי, ממוקד ומותאם בדיוק לצרכים של העסק שלך

6 פגישות של שעה בזום מדי שבוע, סך הכל 6 שעות

מתאים למעצבים, למאמנים, נותני שירות וכל בעל עסק

הפגישות יערכו בזום במועדים ובשעות שנוחים לך!

45 ימים של ליווי אישי צמוד, בין מפגש למפגש

טמפלייטים, צ'קליסטים ועזרים שיקדמו ליישם את מה שנעבוד עליו

הקלטות של כל הפגישות יהיו שלך לנצח נצחים

מפגש צ'ק אפ באורך 30 דקות בזום, כחודש וחצי אחרי סיום הליווי

7,170 ש"ח

תכנית ליווי אישית
4 מפגשים

ליווי אישי, ממוקד ומותאם בדיוק לצרכים של העסק שלך

4 פגישות של שעה בזום מדי שבוע, סך הכל 4 שעות

מתאים למעצבים, למאמנים, נותני שירות וכל בעל עסק

הפגישות יערכו בזום במועדים ובשעות שנוחים לך!

30 ימים של ליווי אישי צמוד, בין מפגש למפגש

טמפלייטים, צ'קליסטים ועזרים שיקדמו ליישם את מה שנעבוד עליו

הקלטות של כל הפגישות יהיו שלך לנצח נצחים

מפגש צ'ק אפ באורך 30 דקות בזום, כחודש וחצי אחרי סיום הליווי

4,777 ש"ח

bottom of page